Nadzór BHP – obowiązek pracodawcy!


Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków. Wśród zadań, jakie musi on wypełnić, znajduje się m.in. konieczność zapewnienia odpowiednich warunków pracy swoim podopiecznym. Jest to rozległy proces, który składa się z wielu etapów. Chodzi zarówno o dostarczenie niezbędnego sprzętu, na którym zatrudnieni będą mogli wywiązywać się ze stawianych im obowiązków, jak i zapewnienie odzieży roboczej lub ochronnej (w przypadku stanowisk pracy fizycznej), stworzenie pomieszczenia socjalnego, w którym możliwa będzie konsumpcja posiłków, zagwarantowanie dostępu do łazienki itp. Jednak zdecydowanie najważniejsze są aspekty związane z bezpieczeństwem. Dlatego każda osoba zatrudniająca pracowników, powinna zlecać regularny nadzór BHP, którego celem będzie ustalenie aktualnej sytuacji związanej z warunkami panującymi w miejscu pracy oraz ewentualne przygotowanie strategii naprawczej, jeśli zajdzie taka potrzeba (naprawa dotychczasowych zaniedbań).

Warto pamiętać, że nadzorem BHP mogą zajmować się wyłącznie osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami. Z tego powodu konieczna jest współpraca z profesjonalnymi firmami, które zatrudniają certyfikowanych inspektorów.

Proces określany jako nadzór BHP jest wielowarstwowy. Składa się on z wielu etapów. Jednym z nich są oględziny zakładu pracy i ocena jego prawidłowego przygotowania. Chodzi zarówno o aranżację pomieszczeń biurowych i sprawdzenie np. odpowiedniej ilości światłą dziennego, jak i analizę dostępności apteczek medycznych, rozlokowania gaśnic, a przede wszystkim analizy zabezpieczeń systemów przeciwpożarowych czy dostępności dróg ewakuacyjnych oraz ich odpowiedniego oznakowania.

Przedsiębiorca zlecający nadzór BHP może również korzystać z usługi okresowych szkoleń. Ich zorganizowanie dla pracowników jest również obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, od którego nie można odstąpić. Ustawa szczegółowo kodyfikuje częstotliwość, z jaką kursy powinny odbywać się dla osób zatrudnionych na różnych stanowiskach. Obecnie bardzo popularną formą nauki są szkolenia online.